Τρωκτικοκτόνα

Notrac

Αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο δόλωμα, ενός μόνο γεύματος, υψηλής προσελκυστικότητας που περιέχει bromadiolone. Καταπολεμά αποτελεσματικά ποντικούς και αρουραίους καθώς και πληθυσμούς τρωκτικών που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα σε άλλα τρωκτικοκτόνα. Επίσης, εξαιτίας του ιδιαίτερού του σχήματος, μορφή κύβου (block) που προσφέρει γωνίες και επιφάνειες που τα τρωκτικά αρέσκονται ιδιαίτερα να ροκανίζουν.

Klerat Pasta

Πολύ γευστικό και ελκυστικό δόλωμα, που εξασφαλίζει την αποτελεσματική καταπολέμηση ακόμα και των δύσκολων ποντικών και αρουραίων.

Το Klerat Pasta ελέγχει τα τρία βασικά είδη ποντικών.

  • Οικιακό ποντίκι.
  • Πoντικό της οροφής ή των πλοίων ή μαύρο.
  • Νορβηγικό ποντικό ή των υπονόμων ή καταστανό.

Megalon Block

Το MEGALON BLOCK είναι ένα ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των ποντικών (Mus musculus) και των αρουραίων (Rattus rattus και R. norvegicus). Μια δόση σκευάσματος αρκεί για να ληφθεί η θανατηφόρος δόση.

Rozol Grain

Το ROZOL GRAIN (Chlorophacinone 0,005%) είναι ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο πρώτης γενιάς, σε μορφή ετοιμόχρηστου δολώματος σε σπόρους σιτηρών, που χρησιμοποείται για την καταπολέμηση ποντικών και αρουραίων.##

Η αντιπηκτική του δράση προκαλεί το θάνατο μεταξύ 4 και 17 ημερών από τη λήψη του δολώματος λόγω εσωτερικής αιμορραγίας, χωρίς πόνους. Για καλύτερα αποτελέσματα και ασφάλεια, τα δολώματα συνιστάται να τοποθετούνται σε ειδικούς δολωματικούς σταθμούς.

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο.

Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.